Voorwaarden  TheLast600 Campagne

I. Over de campagne algemeen
1 Met zijn relatief lage donatie drempel, biedt deze campagne kleine- en middelgrote bedrijven en particulieren de mogelijkheid om de Black Jaguar Foundation (BJF) en haar projecten te ondersteunen. Door Corporate Friend of Supporting Friend te worden, draagt u bij om de langste natuurbrug op aarde te realiseren. De bedrijven en particulieren die aan deze campagne deelnemen worden benoemd als 'Participanten'.
 
2 Deze campagne heeft 4 donatie-niveaus voor Participanten:
Supporting Friend : Euro 1.000,--
Supporting Friend Gold : Euro 5.000,--
Corporate Friend : Euro 5.000,--
Corporate Friend Gold : Euro 10.000,--
 
3 Persoonlijke gegevens die tijdens deze campagne verzamelt worden zullen alleen gebruikt worden voor het versturen van BJF-updates en worden niet aan derden verstrekt.
 
4 Participanten die een videoboodschap maken die ook anderen inspireert mee te doen, creatief en origineel is, maken kans op een volledig verzorgde reis naar het corridorgebied in het Braziliaanse regenwoud.
 
5 BJF behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving, participanten uit te sluiten van deelname aan het wedstrijdelement indien zij van mening is dat deze misbruik maken van de campagne, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te be´nvloeden.
 
6 Participanten zijn zich ervan bewust dat de logo's en merknaam van 'Black Jaguar Foundation' (BJF) high-end gepositioneerd zijn en zorgvuldig door de BJF gecommuniceerd worden ter ondersteuning van de kernwaarden van de BJF. Participanten zullen hun partnership met de BJF zorgvuldig en met toewijding delen met hun doelgroep.
 
7 Vragen en klachten met betrekking tot deze campagne kunnen worden gestuurd naar: info@black-jaguar.org

II. Geldigheid van de titel 'BJF Friend'
1 De Participant ontvangt de titel 'BJF Friend' vanaf de datum van ontvangst van de donatie, zoals vermeld in artikel I.2, voor een periode van 2 jaar. Deze titel wordt automatisch verlengd voor een periode van 2 jaar, na ontvangst van een nieuwe donatiefee, zoals vermeld in artikel I.2. (Euro 1K, 5K of 10K).

III. Over het gebruik van het BJF Supporting Friend logo
1 Participanten ontvangen een royalty-vrije licentie voor gebruik van het logo 'BJF Supporting Friend' gedurende de overeen-gekomen periode van deze samenwerking. De Participant is gerechtigd dit logo te gebruiken voor promotionele doeleinden in zijn/haar communicatie, PR en/of marketing.
 
2 De BJF geeft geen exclusiviteit op communicatie-rechten aan deelnemers die 'Supporting Friend' zijn van de BJF. Exclusieve communicatie-en PR-rechten zijn mogelijk vanaf 'Partner-level'.

    Over het gebruik van het BJF Corporate Friend logo
1 Participanten ontvangen een royalty-vrije licentie voor gebruik van het logo 'BJF Corporate Friend' gedurende de overeen-gekomen periode van deze samenwerking. De Participant is gerechtigd dit logo te gebruiken voor promotionele doeleinden in zijn/haar communicatie, PR en/of marketing.
 
2 De BJF geeft geen exclusiviteit op communicatie-rechten aan deelnemers die 'Corporate Friend' zijn van de BJF. Exclusieve communicatie-en PR-rechten zijn mogelijk vanaf 'Partner-level'.

 
  Word ook deelnemer aan The Last 600 campagne


IV. Over uw video-boodschap in uw pr-venster
1 In uw promotie- en videoboodschap kunt u uw bedrijf, logo, merk en activiteiten betrekken. Het is een unieke kans om uw sociale betrokkenheid te delen met uw vrienden, medewerkers en klanten.
 
2 'Gold' Friends hebben de mogelijkheid meerdere keren per jaar een video-boodschap te uploaden naar hun pr-venster.
 
3 Participant verleent de BJF de gebruiksrechten op haar videotestimonial om deze uit te zenden op de 'TheLast600.org' en vrij te gebruiken in BJF-presentaties en campagnes.
 
4 Indien de Participant haar eigen videoboodschap produceert en aanlevert, dan is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wanneer de BJF de videoboodschap voor de Participant produceert, dan is de BJF verantwoordelijk voor de inhoud en blijven de gebruiksrechten bij de BJF.

V. Over de prijzen die u kunt winnen in deze campagne
1 Participanten die een videoboodschap maken die ook anderen inspireert mee te doen en dus creatief en origineel is, maken kans op een volledig verzorgde reis naar het corridorgebied in het Braziliaanse regenwoud.
 
2 Deze campagne die door de deelnemers zelf wordt bedacht en gerealiseerd om in aanmerking te komen voor de prijzen, dient het algemeen maatschappelijke belang. Het resultaat van de promotiecampagne van de deelnemers is namelijk bekendheid genereren en fondsen werven ten gunste van de projecten van de BJF.
 
3 Een onafhankelijke marketing- en reclamejury zal de winnaars selecteren. De winnaars worden door BJF bekendgemaakt via e-mail, deze website en social media, een week nadat alle 600 vensters 'verkocht' zijn en alle 600 jaguarbeelden een 'thuis' hebben gekregen.
 
4 Op deze 600-campagne is de Nederlandse gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. Klik hier om deze in te zien. BJF handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 
5 Teamleden van de BJF zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 
6 Minderjarigen tot 16 jaar zonder toestemming van een ouder/verzorger zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
 
7 BJF is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze campagne of uit de door haar te verstrekken prijzen.
 
8 Hetgeen in voorwaarde nummer 7 bepaald geldt onverminderd voor derden toeleveranciers van BJF, c.q. de toeleveranciers en/of fabrikanten van het betreffende product/de prijs.
 
Hartelijk welkom BJF Friends

<== terug naar vorige pagina