Q & A  Araguaia Corridor   Vitale levensader voor moeder aardeWie is de architect van het project?
Het Araguaia-corridorproject is in 2005 gestart door het Jaguar Conservation Fund (JCF) in Brazilië, onder leiding van Dr. Leandro Silveira. Hij is een van s'werelds meest gerenommeerde natuur- en jaguarbeschermer met 20 jaar ervaring en sinds 10 jaar voorzitter van de JCF. Dr. Silveira wordt beschreven in het boek  'Wildlife Heroes' (maart 2012), samen met de 40 bekendste dierenbeschermers ter wereld. JFC is verantwoordelijk voor management en coördinatie van het corridor-project. Recent is een Alliantie van corridor-partners opgezet, waarvan de BJF deel uitmaakt.

Nog een reden voor de BJF om mee te doen met het initiatief van het JCF:  JCF is relatief klein vergeleken met grotere organisaties zoals Greenpeace, maar heeft toch de moed, ervaring en kennis om een grootschalig natuurbeschermingsproject op te zetten. Zo'n besluit verdient -nu en in de toekomst- ondersteuning door velen, waaronder de BJF.
 
Hoe realiseren de partners de corridor?
De lokale gemeenschappen, inheemse boeren en iedereen die leeft en werkt in het corridor-gebied zijn de sleutel tot succes van dit grootschalige natuurbeschermingsproject.

Volgens de Braziliaanse federale wetgeving moet 20% van het land in het Cerrado-gebied dat in bezit is van boeren in oorspronkelijke staat blijven. De wetgeving wordt nu strenger gecontroleerd, omdat veel boeren zich hier niet aan houden of de wet omzeilen.
 
Het overheidsorgaan IBAMA benadert boeren die zich niet aan deze 20%-regel houden. De boeren krijgen een periode opgelegd, waarbinnen 20% van het land omgezet moet worden naar natuurlijk habitat in het Araguaia-corridorgebied. IBAMA brengt de boeren op de hoogte van het corridorproject van het JFC, zodat contact wordt gelegd tussen beide partijen. JCF zorgt er vervolgens voor dat er weer beschermd gebied ontstaat.
 
Daarnaast kunnen kleine stroken land die belangrijk of strategisch gelegen zijn aangekocht worden door de Corridor Alliance en omgezet worden in 'Private Natural Heritage Reserve', als de landeigenaar hier zelf niet toe in staat is. Dit proces heeft uiteraard fondsen nodig. De Corridor Partners willen deze fondsen beschikbaar stellen. De werkwijze om land op te kopen en om te zetten naar beschermd gebied is eerder uitzondering dan regel.

Hoeveel zwarte jaguars worden met dit corridor-project gered?
Eigenlijk is deze vraag minder relevant. We willen niet slechts één kleurenvariëteit van de jaguar redden. Onze doelstelling is om zijn leefgebied te herstellen en wel op zo'n grote schaal, dat duizenden dier-en plantensoorten worden gered en miljoenen bomen worden herplant. Zo draagt het project bij aan het beschermen van onze eigen toekomst.

 

 

 

 


Willen lokale landeigenaren zich aansluiten?
De laatste jaren zijn boeren steeds ontvankelijker voor natuurbehoud en staan ze open om delen van hun eigen land vrij te geven voor natuurbescherming. Niet alleen vanwege internationale druk om de Cerrado en de Amazone te beschermen, maar ook door toegenomen bewustwording bij jonge Brazilianen. Boeren zijn steeds vaker geďnteresseerd om samen te werken en willen deel uitmaken van de grootste natuurlijke corridor ter wereld.

Hoe wordt het corridorgebied beschermd?
Boeren en landeigenaren die zich aansluiten bij het corridorprogramma zijn zeer betrokken en trots deel uit te maken van het corridorproject. Sommige van hen beschermen hun 'reservaat' nog beter tegen illegale stropers dan overheidsinstellingen zouden kunnen. Door een succesvolle samenwerking met de Corridor Alliance zijn goed opgeleide en milieubewuste boeren eersteklas-ambassadeurs voor het corridorproject.