Taken BJF - introductie

3 BJF-projecten om de Corridor te realisen   Tijdlijn uitvoering BJF-projecten
De BJF heeft 3 ambitieuze projecten om de Corridor te realiseren en financiert deze volledig uit BJF-fondsen.

1.    BJF Mapping project
Het in kaart brengen alle landeigenaren binnen corridorzone van 10,4 miljoen hectare.


2A.    BJF Internationale documentaire
Wereldwijd bewustzijn ontwikkelen voor het corridor project.
 
2B.    BJF Lokale documentaire / korte films

Lokaal bewustzijn en betrokkenheid verhogen.

3.   BJF Corridor Reforestation Fund
Opzetten van van een Herbebossings-Fonds om miljoenen bomen
te herplanten.
 

Motivatie voor alle betrokken partners
De drie BJF-projecten voor de Araguaia-corridor vormen een 'springplank' voor alle betrokken partners om dit ambitieuze initiatief verder te ontwikkelen.


Budget om de BJF-projecten uit te voeren
Tientallen miljoenen dollars zullen uiteindelijk nodig zijn om het 2.600km lange en 40km brede corridorproject uit te voeren en te monitoren. Alle taken en activiteiten zijn te verdelen in 4 fasen:

1.
    Analyse – Planning – Onderzoek - PR
2.    Betrekken van lokale gemeenschappen, landeigenaren en
       boeren
3.
    Herbebossing en behoud
4.
    Monitoren van de corridorzone als beschermd gebied

De BJF is betrokken bij de eerste fase (PR en Onderzoek ) en bij de tweede fase (Aktivatie). Het is heel goed mogelijk dat we onze lijst met ‘taken’ in de toekomst zullen uitbreiden, maar we starten met een relatief klein en overzichtelijk budget van € 3 miljoen.

Met dit budget in kas (niet in goederen of diensten ) kunnen we de eerste taak uitvoeren en starten met het het derde project (herbebossingfonds). Wanneer het Mapping project van de Corridor-zone klaar is, wordt het ook makkelijker voor de andere partners om fondsen te werven voor hun taken voor het grote gezamenlijke doel.
  Het eerste project binnen de drie BJF-projecten bestaat uit de uitvoering van het ‘Mapping-project’ om de 10,4 miljoen hectare grond in kaart te brengen. We verwachten hiermee te starten in het 1e kwartaal van 2014. Indien fondsen aanwezig zijn worden gelden toegekend aan herbebossing van nieuwe stukken ‘corridor’, direct na afronding van het Mapping project.

Direct daarna wordt een begin gemaakt met de productie van de internationale documentair en de productie van de educatieve films om lokale gemeenschappen te betrekken bij het initiatief.