De Araguaia Corridor partners

     

1. Het Jaguar Conservation Fund Ė BraziliŽ
Het JCF heeft de algemene leiding over de Araguaia Corridor. Zuid- Amerikaís voornaamste onderzoeksinstituut voor jaguars werkt vanuit BraziliŽ aan het behoud van het leefgebied van jaguars. In 2005 heeft het Jaguar Conservation Fund (JCF) het Araguaia Corridor Project opgestart. Sindsdien hebben zij wetenschappelijke expedities en onderzoeken uitgevoerd om de haalbaarheid van het corridorgebied te bewijzen als een geschikt doorsteekgebied tussen het Amazone-regenwoudgebied en het Cerrado savannegebied in Centraal BraziliŽ. Hierin worden de lokale overheden en landeigenaren betrokken. Maar bovenal worden oplossingen onderzocht voor de nieuwe sociaal-economische situatie voor de gemeenschappen langs de Araguaia-rivier.  www.jaguar.org.br


2. Earthwatch Institute - International
Earthwatch is een diverse gemeenschap van wetenschappers, docenten en onderzoekers die samenwerken om het maximale uit wetenschappelijke expedities te halen; zoals de uitvoering van de strategie om het Araguaia Corridor project een succes te maken. De Earthwatch gemeenschap omvat 20.000 leden wereldwijd, jaarlijks 4.000 enthousiaste vrijwilligers, 50 samenwerkende organisaties voor natuurbehoud, die allen samenwerken aan een duurzame balans tussen mens & natuur.
Door samen met ge- meenschappen prioriteiten te stellen en hun betrokkenheid bij het gehele proces zeker te stellen, heeft Earthwatch een doeltreffend model ingevoerd voor het behoud van de natuur. www.earthwatch.org  www.earthwatch.org


3. IBAMA - BraziliŽ
De Braziliaanse Instituut voor Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (IBAMA) is een federaal overheidsorgaan. Hun belangrijkste verantwoordelijkheden kunnen als volgt samengevat worden:  optreden als Ďmilieupolitieí en gezag uitoefenen;  acties uitvoeren ter bescherming- en behoud van natuur, als federale bevoegde milieuvergun -ningen verstrekken en controleren, kwaliteit van het milieubeleid naleven, autoriseren van het gebruik van natuurlijke bronnen; toezicht en controle uitoefenen op beschermde natuurparken en reservaten. IBAMA is een essentiŽle partner in het team van het Araguaia Corridor Project.
Uiteindelijk is het de federale IBAMA, ondersteund door de vijf lokale IBAMA-autoriteiten, dat goedkeuring geeft voor, toezicht houdt op en controle uitoefent op de biodiversiteitscorridor in Centraal-BraziliŽ.  www.ibama.gov.br

 

4. Stichting Black Jaguar Foundation - Nederland
BJF bestaat uit professionele vrijwilligers die werken om de balans tussen natuur en mens te herstellen. BJFís eerste taak voor het corridor-project is lokale en internationale promotie voor het project. Een tweede taak is betrokkenheid bij het veldwerk: het in kaart brengen van het gehele corridorgebied is daarbij de eerste veldwerkopdracht. De derde taak omvat fondsenwerving voor het Herbebossingsfonds, zodat BJF landeigenaren kan adviseren bij het herplanten van inheemse bomen. De financiering van het herplantingsproces als gebaar naar de landeigenaren die meedoen aan het Araguaia Corridor Project is een belangrijk onderdeel van de de 3e taak.


5. IDESA - BraziliŽ
Het Instituut voor Milieuontwikkeling (IDESA) bestaat sinds 1998. Deze non-profitorganisatie brengt behoeften van publieke en privťorganisaties en die van de maatschappij in kaart met als doel projecten en samenwerkingen op te zetten om oplossingen te vinden op het gebied van zowel milieu als menselijke verantwoordelijkheid. Dat alles in het kader van duurzame ontwikkeling van de nationale economie.