Black Jaguar Foundation - Identiteit 
 
Beleid & Strategie 2016-2019

De Black Jaguar Foundation is opgericht in Amsterdam, Nederland. De geregistreerde naam is ‘Stichting Black Jaguar Foundation’.

Ontwikkeling
Bij de start van de stichting in 2009, was het doel om (alleen) een unieke documentaire te maken over de wilde zwarte jaguar. Vanaf 2012 is onze missie uitgebreid naar het leveren van een tastbare bijdrage aan het behoud en herstel van de natuurlijke leefomgeving van de jaguar, in bijzonder het bijdragen van het realiseren van de Araguaia Nature Corridor in Centraal Brazilië. Op dergelijk grote schaal dat het zelfs invloed heeft op ons eigen leven en dat van toekomstige generaties. Het benodigde budget voor 2014 en 2015 is met de nieuwe missie vertienvoudigd.

Identiteit
De BJF bestaat uit een groep professionele vrijwilligers, ambassadeurs, leveranciers en sponsors die een grote zorg voor en betrokkenheid bij het wereldmilieu delen. Onze missie is om bij te dragen aan het herstel van de balans tussen mens en natuur.

Kernwaarden
  • Toewijding voor het milieu
  • Geloof in de noodzaak om het milieu te beschermen voor toekomstige generaties
  • Passie, gedrevenheid, competentie en enthousiasme
  • Doelgericht: '' to make it happen ''
  • Open minded & geloofwaardig
  • Onderscheidend & inspirerend
De BJF benadert de wereld vanuit positivisme! We willen een optimistisch en positief geluid laten horen! En hoop geven in tijden waarin het er soms op lijkt dat we onze aarde blijvend letsel toebrengen.


Zonder te klagen en praktijken van onverantwoorde bedrijven en illegale houtkappers aan de kaak te stellen, zijn wij er sterk van overtuigd dat we een positieve en constructieve bijdrage kunnen en zullen leveren!

Hoofdpartner
De Black Jaguar Foundation heeft sterke banden met de Jaguar Conservation Fund (JCF) of ‘Fundo para a Conservação da Onça-Pintada’ in Brazilië. De JCF wordt geleid door Dr. Leandro Silveira, een van ’s werelds bekendste beschermers van de jaguar en zijn leefgebied, met 20 jaar ervaring op dit gebied. Hij is tevens 12 jaar voorzitter van de JCF. Dr. Silveira heeft een prominente plaats in het boek ‘Wildlife Heroes’ (maart 2012) dat 40 van de bekendste wildlife/natuurbeschermers ter wereld presenteert. Bovenal is het JCF de initiatienemer van het Araguaia Biodiversiteit Corridor wat door hen vanuit Emas National Park geleid wordt en waarmee de BJF nauwe contacten onderhoud voor o.a. het afstemmen van de benodigde 'taken' die benodigd zijn om de Araguaia Corridor te helpen realiseren.
 
Doel BJF
Een concrete bijdrage te leveren aan de realisatie van de ‘Araguaia Nature Corridor’. Dit is de langste ‘biodiversity-corridor’ te wereld met een lengte van 2.600 kilometer en een breedte tot 40 kilometer.


De corridor zal duizenden diersoorten beschermen en kan het grootste herbebossingssproject van Zuid-Amerika worden, want miljoenen inheemse bomen moeten worden herplant.

Planning

De planning van al onze aktiviteiten bestaat uit 3 fasen:
1) Voorbereiding:
strategie - websites - trailers - campagne - team
2) Fundraising
3) Uitvoering BJF-projecten


De 3 afzonderlijke projecten ten behoeve van het corridorproject (fase 3) worden volledig gefinancierd door de Black Jaguar Foundation. Tot het moment dat we voldoende middelen beschikbaar hebben om ons eerste project op te starten, zullen we vanuit Nederland werkzaam zijn. Daarna zullen we onze eigen activiteiten in Brazilië voortzetten om projecten in het veld te coördineren en uit te voeren.

Overhead
De BJF stelt zich ten doel om uiteindelijk niet meer dan 15% van alle inkomsten uit te geven aan overheadkosten. De eerste jaren is hoofdzakelijk 'geïnvesteerd' in het creëren van een gezonde en professionele fundering van de stichting (fase 1) en vanaf 2017 wordt de focus gelegd op fase 2 (fundraising) en direct daarna fase 3 (uitvoeren van de projecten t.b.v. de Araguaia Corridor in Brazilië)

Beleidsplan 2016-2019
Het Beleidsplan 2016-2019 van de BJF is opgesteld om inzicht te geven in de visie en strategie van de stichting om haar doel- stellingen te behalen. Daarnaast om antwoorden te geven op algemene vragen van bestaande en toekomstige sponsorpartners en donateurs.

Klik hier voor het beleidsplan 2016-2019.
 
De administratieve partners van de Stichting:

Notaris:
Maatschap Batenburg -
www.batenburg.eu
Contact: Mw. mr. Leonie Roos

Accountant:
Cramer Accountants -    

www.crameraccountants.nl
Contact: Dhr. Remco de Boer

Bankrelatie:
AbnAmro Amsterdam -
www.abnamro.nl
Contact: Dhr. P. Rijneke

 
Het bestuur bestaat uit:
Dhr. drs. Jerry Griep - Penningmeester
Dhr. drs. Ingomar Klaui - Voorzitter
Dhr. Bart Jaspers - Secretaris
allen met Nederlandse nationaliteit.

 
Kamer van Koophandel-registratienr: 34327956

RSIN nummer: 8204.66.888

Kantoor- en bezoekadres:
Hettenheuvelweg 26
1101BN Amsterdam
Nederland
Tel. 020 - 760 0765