BJF Mapping partners

     

1. Het Jaguar Conservation Fund – Brazilië
Coördinatie:
Het JCF heeft de algehele coördinatie van het project om het gebied in kaart te brengen en ontvangt gegevens van BJF-medewerkers in het veld. JCF werkt al nauw samen met grote boeren die partner zijn van het corridorproject. Dit is een start om gegevens te verzamelen over ‘wie bezit wat’ in het corridorgebied van 10,4 miljoen hectare groot.2. Black Jaguar Foundation – Nederland / Brazilië
Uitvoering:
De rol van de BJF is veldwerk, onderverdeeld in uitvoerige deskresearch en veldonderzoek. Naast het verzamelen van de gewenste gegevens, bouwt BJF gebruiksvriendelijke software om de data te verzamelen en te monitoren.


3. Organisaties voor gps-data - Brazilië / wereldwijd
Ondersteuning:
BJF benadert organisaties als Google Earth om geografische gegevens te verzamelen om grensgebieden van diverse landeigenaren vast te stellen.

 

4. Associaties van landeigenaren – Brazilië
Ondersteuning:
De eerste gegevens, volledig of niet, komen van de associaties van landeigenaren en bevatten basisinformatie over gebieden binnen de corridorzone zoals geografische verwijzingen, bedrijfsclassificaties en milieuvergunningen en -programma’s.