BJF Herbebossing partners

     

Alle lokale partners van de Araguaia Corridor Alliantie en vooral de landeigenaren zelf zijn betrokken bij de herbebossing op grote schaal.
Bestaande banden met academische instituten worden versterkt om gespecialiseerde kennis te verkrijgen die nodig is om landeigenaren te adviseren over herplanting van inheemse bomen en planten. 

1. JCF and IBAMA – Brazilië
JCF en IBAMA doen aan educatie van landeigenaren en lokale gemeenschappen in het corridorgebied en betrekken ze bij het project.


2. Black Jaguar Foundation – Nederland / Brazilië
Rol van BJF is fondsenwerving voor en uitvoering van het project.
 
3. Lokale landeigenaren – Brazilië
Betrekken bij het programma om gedeelten van hun land, dat officieel aangewezen is als ‘natuurlijk leefgebied’, te linken aan de Araguaia biodiversiteitscorridor.
 
4. Lokale kenniscentra – Brazilië