BJF Corridor-Karteringsproject   Een van de eerste geboekte successen

In het kort

Veldwerk: het in kaart brengen van de gehele natuurcorridor-zone van 10,4 miljoen hectare en alle landeigenaren die een sleutelrol spelen in het succes van de corridor.

De corridor-zone is het gebied dat zich links en rechts van de rivieren Araguaia (2.000 km) en Tocantins (600 km) over twintig kilometer aan beide kanten uitstrekt. De zone beslaat daarmee 10,4 miljoen hectare. We noemen dit oppervlakte de ‘Corridor Zone’. Het wordt de langste corridor op aarde.


Waarom?
Het is essentieel  te weten welke personen of bedrijven de grond in de corridorzone bezitten, zodat de Corridor Alliantie ze kan benaderen.

Voordat de Corridor Alliantie de landbezitters (personen of bedrijven) – in de corridor-zone kan benaderen, moeten die eerst in kaart worden gebracht. Eén van de taken van BJF is de hele corridor-zone in kaart brengen, alle landeigenaren vast te stellen en al deze gegevens op te slaan in een gebruiksvriendelijk systeem.

De overheden in Centraal-Brazilië beschikken nog niet over een efficiënt en professioneel systeem dat een dergelijk overzicht levert. In veel gevallen zijn alleen de namen van de moedermaatschappijen bekend, áls er al iets bekend is.
Niet de daadwerkelijke naam van de eigenaar zelf met een adres en telefoonnummer.

Systemen:
Naast het verkrijgen van de benodigde gegevens via bureau- & veldwerkonderzoek, zal de BJF een  gebruiksvriendelijk softwaresysteem laten bouwen, om alle gegevens op te slaan, te controleren en te beheren. Het uiteindelijke resultaat van dit programma zal eruit zien als een satellietbeeld van de Corridor Zone. Bij het inzoomen, zal elk terrein wat behoort tot een persoon of bedrijf, zichtbaar worden. Wanneer er verder ingezoomd wordt, zal het systeem de naam van de eigenaar met up-to-date contactgegevens weergegeven.


Zodra alle gegevens verzameld en gesystematiseerd zijn, kan de volgende stap in het proces beginnen: het in contact komen met de landeigenaren en de lobby om een deel van hun land deel uit te  laten maken van de Araugaia-corridor. Deze laatste fase zal worden uitgevoerd door  Braziliaanse partners in de Corridor Alliantie: JCF in samenwerking met IBAMA en andere lokale partners.
 
Planning
Eerste prioriteit is het bouwen van een 'werkende versie' van het software programma, zodat we kunnen beginnen met het invoeren en opslaan, online. Tegelijkertijd zal het desk & field onderzoek worden uitgevoerd, dus direct vanaf het begin. De uitvoering van al het veldwerk en onderzoekswerk zal vanuit de volgende 4 locaties langs de Araguaia Corridor worden gerealiseerd:
 
KM 0
           Emas Nationaal Park & Goiania Stad - provincie Goáis
KM 1,200
    Cantăo State Park & stad Palmas - provincie Tocantins
KM 1,900
    Marabá - provincie Pará    
KM 2,500
    Belém – provincie Pará

BJF beseft terdege dat intensief en zeer tijdrovend veldwerk en onderzoek nodig is om de personen of bedrijven achter die maatschappijen te achterhalen – desnoods hectare per hectare in de gevallen waarin geen (actuele) gegevens bekend zijn.

Hieronder een beeld waarin een grootgrondbezitter / akkerbouwboer een deel van zijn akkerbouwland  omzet naar 'oorspronkelijk bos'. Het vormt een cruciale schakel tussen het Emas National Park en de oorsprong van de Araguaia-rivier. Het gebied is beplant met 111.658 inheemse planten en bomen. Van landbouwgrond tot  beschermd natuurgebied. De grootgrondbezitter is trots op zijn investering in de natuur en is een  van de eerste 'Ambassadeurs met Ster' van het Araguaia-corridorproject.

Hieronder een luchtfoto (april 2011) van de 600 hectare omgezet land van één van de boeren in het corridorgebied. Het waren voorheen soya-plantages en inmiddels is het beschermd natuurgebied.