BJF Corridor Herbebossing fonds

Herbebossings Fonds om de corridor te realiseren   Herplanten van miljoenen inheemse bomenHoe?
Door advies aan landeigenaren die deelnemen aan het corridorprogramma over het soort inheemse bomen dat ze moeten herplanten. Daarnaast door financiering van het hele herplantingsproces.

Het Araguaia Corridorproject zorgt voor de herbebossing van tientallen miljoenen inheemse bomen, waardoor landbouwgrond weer zijn oorspronkelijke natuurlijke bestemming krijgt.

De stappen die nodig zijn voor herbebossing van de corridor
Allereerst beslist de landeigenaar bij deelname aan het corridorproject wat de juridische bestemming van het gebied wordt. De meest gebruikte  manier is het land omzetten naar een Private Natural Heritage Reserve. In het Braziliaans is de juridische term ‘RPPN’ – Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Daarna wordt onderzocht welke inheemse bomen en planten in het gebied groeiden voor de ontbossing. Het zal geen verbazing wekken dat dit enorme gebied een grote variëteit in vegetatie biedt. In het zuiden komen verschillende types savanne voor, terwijl het noorden gedomineerd wordt door allerlei soorten tropisch regenwoud.

Het onderzoek levert een advies over de juiste samenstelling van inheemse planten en bomen op, die op elke vierkante meter van het betreffende gebied herplant moeten worden om het weer in de oorspronkelijke staat (van voor de ontbossing) terug te krijgen.

BJF en haar lokale partners voeren dit onderzoek uit, en kopen en herplanten de inheemse bomen en planten als een gebaar naar de nieuwe deelnemers aan het Araguaia corridorproject.    

Plant BJF de nieuwe bomen zelf?
Ja, dit onderdeel van het Herbebossingsfondsproject begint als de eerste drie projecten zijn afgerond. BJF plant de nieuwe bomen in nauwe samenwerking met de Corridor Alliance Partners, wetenschappers, de landeigenaren en lokale gemeenschappen.


Doel van het BJF-herbebossingsproject
De meeste landeigenaren zullen in de toekomst ─ volgens de wet ─ het vereiste percentage van hun land terugbrengen naar natuurlijk leefgebied. Echter, niet alle landeigenaren willen een ‘Private nature reserve’ creëren en betalen voor het herplanten van honderdduizenden inheemse bomen op hun land. Laat staan een onderzoek financieren naar welke bomen nodig zijn om agrarisch
bouwland om te zetten naar oorspronkelijk natuurgebied.

De BJF en haar partners komen in actie om deze ‘diensten’ aan te bieden aan een geselecteerd aantal landeigenaren.

Ons doel is om een aantal concrete positieve voorbeelden te stellen voor landeigenaren die het plan hebben een ‘Private Nature Reserve’ te creëren in de corridorzone. We willen laten zien hoe landeigenaren in het corridorgebied delen van hun bouwland kunnen herplanten, kunnen terugbrengen naar oorspronkelijk leefgebied en zo ‘Ambassadeurs’ van de corridor worden. Zo bouwen we verder aan een groeiend aantal ‘Ambassadeurs’ ter plaatse.

Om wat voor bomen gaat het?
Een zodanige samenstelling van inheemse bomen en planten dat de oorspronkelijke natuurlijke habitat weer ontstaat.